Takk til alle for en flott helg!

Som arrangører kjenner vi glede over å ha bidratt til at store og små O-løpere fra alle kanter har hatt en fin opplevelse i en spennende skog rett utenor stuedøren vår. Meteorologene hjalp oss et godt stykke på veien, men skapte også noen uventede utfordringer, for eksempel med dimensjonering av væsketilførsel!

Vi tar med oss positive erfaringer og forbedringspunkter og håper O-festivalen skal fortsette å utvikles til et ”must” for orienteringsfamilien!

God sommer til alle, og lykke til med O-løp enten dere skal være deltagere eller arrangører! – Spennende er det uansett.

Hilsen
Jørgen Holmboe
leder av hovedkomiteen