Lagkonkurranse for D/H 8-12

Informasjon om Lagkonkurransen er nå klar. Her kan du finne ut mer om hva denne meget spennede nye formen for orientering dreier seg om.

Lagkonkurransen er et o-løp med lag bestående av 3-5 løpere. Laget skal være samlet under løpet og skal kun ha 1 EKT brikke. Løpet består av et antall poster som kan besøkes i valgfri orden innen den maksimale løpstiden 60 minutter. Besøkte poster gir poeng, antall poeng per post angis på postbeskrivelsen, og for løpstid over 60 minutter trekkes 3 poeng per påbegynte minutt.

Lag bestående av uerfarne løpere oppfordres til å begrense postvalgene til de poster som er plassert nærmest startområdet (disse postene er de enkleste) og/eller at laget skygges av en voksen. Den voksne skyggeren har ikke anledning til å bistå lag i andre stafettklasser og må ha løpt en eventuell egen stafettetappe før Lagkonkurransen.

Noen av postene er aktivitetsposter der man må utføre en aktivitet før stempling, og disse postene gir mest poeng. Aktivitetspostene er bemannet.

Løypen består av to sløyfer med omtrent samme lengde, vanskelighetsgrad og poengsum. Bytte av sløyfe gjøres gjennom kartbytte ved valgfritt tidspunkt i startområdet.

Lagkonkurransen har full premiering til alle startende ved målgang, i tillegg får de tre beste lagene en ekstra premie. Rangeringen er etter antall poeng og ved samme poeng etter løpstid.

Målsettingen med Lagkonkurransen er å gi en o-teknisk utfordring, men framfor alt en morsom opplevelse for unge o-talenter.

Velkommen til Lagkonkurransen 2010!

Arrangementskomiteen
v/ Bengt Erik Johansson