Påmelding

Påmeldingsfristen som er den 11. juni nærmer seg med stormskritt, og det kan være greit å få gjort unna dette først som sist.

Påmelding gjøres via linkene
- Påmelding sprint, fredag
- Påmelding langdistanse, lørdag
- Påmleding stafett, søndag

Alternativt via post: O-festivalen, Veltmanåvegen 28, 2830 Raufoss

Påmelding for Pre-O skjer via e-post til knut.ovesen@visual-mind.com

PåmeldingsfristPåmeldingsfrist er fredag 11. juni
Første etteranmeldingsfrist er fredag 18. juni
Siste etteranmeldingsfrist er onsdag 23. juni

Stemplingssystem:
EMIT stemplingssystem. Oppgi brikkenummer.
Brikke kan leies for kr 40 pr dag.

Påmeldingsavgifter
PåmeldingsavgiftSprint og langdistanse:
D/H 10-16 år: kr 100,- pr løp
Etteranmeldingstillegg (fra 13 år) innen 18. juni kr 50,-
Etteranmeldingstillegg (fra 13 år) innen 23. juni kr 100,-

F.o.m. D/H 17 år. Kr 200,- pr løp
Etteranmeldingstillegg innen 18. juni kr 100,-
Etteranmeldingstillegg innen 23. juni kr 150,-

N-åpen: kr 100,- pr dag
Direkteløyper: kr 120,- pr løype.

Stafett og lagkonkurranse:
Lagkonkurranse D/H -12: kr 260,- pr lag
D/H 13-16: kr 260,- pr lag
Etteranmeldingstillegg innen 18. juni kr 160,-
Etteranmeldingstillegg innen 23. juni kr 240.-

D åpen og H åpen: kr 750,- pr lag
D 125, H 135, Åpen150 og Åpen180: kr 600,- pr lag
Etteranmeldingstillegg innen 18. juni kr 350,-
Etteranmeldingstillegg innen 23. juni kr 500,-


Pre-O:
Inntil 16 år: kr 70,- pr dag
Etteranmeldingstillegg innen 18. juni kr 40,-
Etteranmeldingstillegg innen 23. juni kr 60,-
F.o.m. 17 år: kr 140,- pr dag
Etteranmeldingstillegg innen 18. juni kr 80,-
Etteranmeldingstillegg innen 23. juni kr 100,-
Betaling skjer ved frammøte


Betaling
Norske klubber faktureres etterskuddsvis.

Utenlandske klubber må sende påmeldingsgebyr til:
O-festivalen 2010, v/Nils Harald Staff, 2850 Lena
IBAN: NO7520502954262
SWIFT/BIC: DNBANOKK

Betalingfrist senest 18.06.2010.
Utenlandske løpere får ikke starte før avgift er betalt.

Det finnes kortautomat på arena.