PM fredag 25. juni – Sprint, Raufoss Industripark

in

Program
15:00                Løpskontoret åpner
16:30 - 20:00    Barneparkering og småtroll
17:00 - 20:00    Direkteløyper
17:30                Første start ordinære klasser
18:00                Første start eliteklasser
19:30                Premieseremoni

Til start
Alle klasser: Merket fra NV på arena. 500 m langs veg.

Startnummer (Nammo-logo)
Startnummer skal bæres av alle løpere i alle klasser. Startnummer ligger i lagsposen. På fredag er det startnummer med logo fra Nammo. Etteranmeldte fra onsdag og torsdag må hente startnummer på løpskontoret dersom ikke annen beskjed er gitt.

Tidtaking og Emit brikker ordinære klasser

Det brukes Emit brikke til tidtaking. Sjekk brikkenummer mot startlisten. Eventuelle endringer av brikkenummer gjøres ved henvendelse til løpskontoret. Leiebrikker ligger i lagsposene. De skal returneres til løpskontoret. Manglende innlevering blir fakturert.

For brikker som leies direkte under løpet betales et depositum som refunderes minus leie, ved retur av brikken. Henvendelse løpskontoret.

Tidtaking eliteklassene

Alle løpere i eliteklassene skal på fredag bruke emiTag under løpet i tillegg til sin egen Emit brikke. EmiTag’en deles ut ved start og festes på armen med en borrelåsreim. Den samles inn umiddelbart etter målpassering. EmiTag brukes kun for overføring av mellomtider og for å registrere løperen i mål. Offisiell tid taes ved passering av en fotocelle ved mållinjen.

Etter målpassering avleses Emit brikken for stemplingskontroll.

Backuplapper og løse postbeskrivelser
Det er selvbetjening av back-up lapper ved start. Skriv navn og klasse på hvit side.
 Det utdeles løse postbeskrivelser i start sekvensen.

Startprosedyre Elite
Det benyttes stille start. Oppropstid vises ved klokke.
• 5 min før start utdeles emiTag i eliteklassene
• 3 min før start: Gå inn i første bås for kontroll.
• 2 min før start: Utdeling av løse postbeskrivelser og nulling av brikke.
• 1 min før start: Gå frem til kartboksen.
• Tidsstart på siste pip. Kartet tas i startøyeblikket.

Løpere som kommer for sent til start vil få starte, men tiden baseres på tildelt og ikke faktisk starttid.

Startprosedyre ordinære klasser
Det benyttes stille start. Oppropstid vises ved klokke.
• 3 min før start: Gå inn i første bås for kontroll. 
• 2 min før start: Utdeling av løse postbeskrivelser
• 1 min før start: Gå frem til kartboksen.
• 5 sek før start: Legg brikken i startenheten og hold den der til siste start pip.
• Kartet tas i startøyeblikket

Det er merket til startpost.

N, -C og direkte løyper

N-klasser og H/D10 og H/D11-12 får kartet sitt i lagsposen. N-klasser og C-klasser er tildelt start tid for å få en ordnet avvikling over tid. Endringer i starttid kan imidlertid foretas på start i folden for N- og C-klasser. Ved endringer slippes løperen ut på halvminutt mellom to andre løpere. Direkte løyper får tildelt start tid på start.

N-, C- og direkteløyper har egne startfolder med forenklet prosedyre etter kø prinsippet. Husk at alle må legge brikken i startenheten før de løper.

Kart
Fabrikken.
Nytt av 2010. Ekv. 2 m.
Målestokk: 1:5000.
IOFs sprintnorm 2007.

Løpsområde
Variert med litt skog, gammelt og nytt fabrikkområde, bebyggelse og park.

Deler av Raufoss Industripark er åpnet for o-løp. Det er noe virksomhet ved enkelte bedrifter. Industriparken er bare åpen for løpere når de løper sin løype.

Passeringer
Det er mange ulovlig passerbare steder som, stup, murer, beplantninger m.m. Her er kartnormen fulgt. Det er noen åpne bygninger. Bare der de er tegnet som overbygg, er det tillatt å passere. Overtredelse medfører diskvalifikasjon. Det er tillatt å løpe på jernbanesporet i løpsområdet.

Forbudte områder
Forbudte områder er vist på kartet og snitslet i terrenget. Det kan være små avvik mellom angivelse på kartet og fysisk snitsling. En del plener er nysådd. Noen av disse er blitt noe større enn det som står på kartet.

Løpsområdet innenfor Industriområdes gjerder er ikke tilgjengelig for publikum.

Løyper
Yngre og eliteklasser har løypelengder med tilnærmet vinnertid på ca.12-15 minutter.

Andre klasser har relativt lengre løyper. (2,5 - 3 km).

Direkte løyper: Bare løpere over 14 år kan løpe lengste løype.

Poster
Postene ligger tett, så sjekk postkoden. Det gjelder også siste post som er forskjellig for elite og ordinære klasser.

Kartinnsamling
Løpskartene for eliten samles inn ved målgang. De blir frigjort etter siste målgang, ca kl. 20:00. Øvrige klasser kan beholde kartet, men oppfordres til ikke å vise det til løpere som ikke har startet.

Målprosedyre
Løpere i ordinære klasser velger venstre innløp (sluse). Ved målgang stemples det i en av enhetene på mållinjen. Deretter går løperne videre til brikkeavlesning for postkontroll.

Løpere i elite velger høyre innløp (sluse). Tiden registreres med fotocelle på målstreken. Deretter går løpere videre til brikkeavlesning for postkontroll.

Tiden danner grunnlag for jaktstart på lørdag.

Rød sone
Etter målplassering kontrolleres brikken. Hvis kvitteringen ikke kan godkjennes blir løperen henvist til Rød sone. Der blir det opplyst om grunnen til feilen og om det går an å rette på dette.

Det kan være flere grunner til at det blir feil
• Man har vært på feil post eller tatt postene i feil rekkefølge
• Brikkenummeret er feil (kan rettes opp)
• Brikken er ikke skikkelig nullstilt (for eksempel glemt å legge brikken i startenheten rett før start)
• Brikken er død 

Tøy fra start
Tøy fra start bringes tilbake til arenaen til et telt like i nærheten av løpskontoret.

Maksimaltid
Løpet avsluttes 60 min etter siste startende. Etter dette vil postene bli tatt inn.

Direktepåmelding
Løpere som vil løpe Direkteløyper henvender seg til løpskontoret for påmelding. De får et startnummer med Nammo logo der det skrives på løype, navn, klubb og brikkenummer. Dette er kvitteringen du trenger på start der du blir tildelt en start tid.  Kartet blir utdelt på start.

Leiebrikker
Eventuelle leiebrikker ligger i lagsposen. Dersom man leier brikker for flere dager skal samme brikke brukes alle dager. Leiebrikken levers tilbake til oppsamler etter målgang siste dag den er i bruk, eller til løpskontoret. For bestilte leiebrikker blir manglende innlevering fakturert.

Resultater
Resultatlister henges opp fort-løpende på arena. Resultatlister og strekktider legges ut på nettet samme dag. Endelige resultatlister vil bli hengt opp på arenaen dagen etter.

Det blir sendt ut live resultater på web.

Løpskontor
Løpskontoret står til tjeneste for alle slags spørsmål.

Vi ønsker dere en spennende og utfordrende sprint!