PM lørdag 26. juni – Langdistanse, flystripa

in

Program
09:00        Løpskontoret åpner
10:00        Barnefestivalen og småtroll
10:00 - 13:00    N, C og Direkteløyper
10:00 - 13:00    Eliteklasser jaktstart.
10:00 - 13:00    Pre-O for klassene Elite, A, B og N
12:30 - 15:00    Åpen Pre-O for alle fot-orienterere som vil prøve Pre-O
11:00 - 15:00    Langdistanse ordinære klasser
14:00        Jaktstart World Cup damer
15:00        Jaktstart World Cup herrer
16:00        Seremonier World Cup

* Tidspunkt for premieseremoiner: Se premie-siden

Pre-O og World Cup har egne PM

Start
Alle klasser: Merket mot sør langs flyplassen. Veg sti og terreng.

Start 1: 2000 m. Beregn god tid (30 min) på grunn av terreng og enkelte våte områder.

Alle ordinære E, A og B klasser fra og med H/D13 pluss H/D17C

Start 2: 1000 m. Enklere framkomst.

H/D10 og -11-12, H/D13-16C, alle N-klasser og Direkteløyper

Startnummer (Totens Sparebank-logo)
Startnummer skal bæres av alle løpere i alle klasser. Startnummer ligger i lagsposen. På lørdag er det startnummer med logo fra Totens Sparebank. Etteranmeldte fra onsdag og torsdag må hente startnummer på løpskontoret dersom ikke annen beskjed er gitt.

Tidtaking ordinære klasser
Det brukes Emit brikke til tidtaking. Sjekk brikkenummer mot startlisten. Eventuelle endringer av brikkenummer gjøres ved henvendelse til løpskontoret. Leiebrikker ligger i lagsposene. De skal returneres til løpskontoret. Manglende innlevering blir fakturert. For brikker som leies direkte under løpet betales et depositum som betales tilbake minus leie, ved retur av brikken. Henvendelse løpskontoret.

Tidtaking og stemplingskontroll Eliteklassene
Alle løpere i eliteklassene skal på lørdag bruke emiTag under løpet i tillegg til sin egen Emit brikke. Emitag’en deles ut ved start og festes på armen med en borrelåsreim. Den samles inn umiddelbart etter målpassering. EmiTag brukes kun for overføring av mellomtider og for å registrere løperen i mål.  Offisiell tid taes ved passering av en fotocelle ved mållinjen.

Etter målpassering avleses Emit brikken for stemplingskontroll.

Displaybrikker kan ikke brukes! Eliteløpere med display brikke vil få utdelt ny brikke ved start. Personlige displaybrikker kan leveres ved start og hentes på løpskontoret etter løpet.

Backuplapper og løse postbeskrivelser
Det er selvbetjening av back-up lapper ved start. Skriv navn og klasse på hvit side.

Det utdeles løse postbeskrivelser i start sekvensen. For eliteløperne er postbeskrivelsen merket med løperens startnummer. Det er løpers ansvar å ta riktig postbeskrivelse.

Startprosedyre ved start 1 ordinære klasser
Det benyttes stille start. Oppropstid vises ved klokke.
• 3 min før start: Gå inn i første bås for kontroll. 
• 2 min før start. Utdeling av løse postbeskrivelser
• 1 min før start. Gå frem til kartboksen.
• 5 sek før start: Legg brikken i startenheten og hold den der til siste start pip.
• Kartet tas i startøyeblikket

Det er merket til startpost

Startprosedyre for elite ved start 1
Alle eliteklassene har jaktstart på lørdag basert på resultatet fra fredag. Det blir en tett jaktstart.
• Ca 10 min før start: gå inn i første bås for utdeling av emiTag og for GPS Tracking vest for de 10 beste i de fire juniorklassene
• Ca 5 min før start: gå inn i neste bås for kontroll og eventuell utdeling av brikke (uten display)
• Ca 2 min før start: utdeling av løse postbeskrivelser og nulling av brikke.
• Startfunksjonærene holder løper igjen til starttidspunktet. Kartoppheng med kart i nummerrekkefølge følger ca 30 m etter start. Løperne er selv ansvarlig for å ta riktig kart.

For de fire juniorklassene er det kun de 10 beste i hver klasse som skal ha GPS tracking vest.
H/D 21E skal ikke ha vester.
 
Starttider jaktstart
D17-18 E:    10.00
D19-20 E:    10.20
H17-18 E:    10.40
H19-20 E:    11.00
D21 E:        11.10
H21 E:        11.20

Fellesstart er 17 min etter første start i klassen for:
• Løpere som er mer enn 15 min bak
• Løpere som ble disket fredag
• Løpere som ikke deltok på fredag

Startprosedyre ved start 2
N-klasser og H/D10 og H/D11-12 får kartet sitt i lagsposen. Andre får kart ved start.

N-klasser og C-klasser er tildelt start tid for å få en ordnet avvikling over tid. Endringer i starttid kan imidlertid foretas på start i folden for N- og C-klasser. Ved endringer slippes løperen ut på halvminutt mellom to andre løpere. Direkte-løyper får tildelt starttid på start.

Det er en forenklet startprosedyre etter kø prinsippet. Husk at alle må legge brikken i startenheten før de løper.

Kart
Flyplassen
Nytt av 2010. Ekv. 5 m.
Målestokk: Eliteklasser: 1:15000.
Klasser 60 år og eldre og 12 år og yngre: 1:7500.
Øvrige klasser 1:10000.
Kartet anses å ha høy kvalitet.

Terreng
Orienteringsmessig krevende. Variert skog med små høydeforskjeller. Åpne partier med vesentlig furu. Tettere områder med gran og løvskog. En del myr områder som kan være diffuse. Steinete partier (er forsøkt unngått for eldre og yngre klasser).

Forbudte områder er vist på kartet men ikke snitslet i terrenget.

Løyper
Løypelengder stort sett i samsvar med innbydelsen. Se egen side i programmet og eget oppslag på arena. 

Noen N-klasser har merket løype mellom enkelte poster.
Direkte løyper: Bare løpere over 14 år kan løpe lengste løype.

Elite
Elite og World Cup har passering over flystripa ved broene (under og over).
D17-18E og D19-20E har ikke kartbytte. De øvrige Eliteklassene har to kartbytter på samme sted. Kartene er plassert på kartplanke, merket med klasse. Kartene henger i nummerrekkefølge, det første utenpå det andre. Det er løpers ansvar å ta rett kart.

Postbeskrivelser er trykket på kartet. De løse postbeskrivelsene som deles ut ved start dekker hele løypa.

Poster
Postene ligger tett, så sjekk postkoden. Det er væskeposter for elite og ordinære klasser.

Kartinnsamling
Det blir ingen kartinnsamling på lørdag. Det oppfordres til ikke å vise kartet til løpere som ikke har startet.

Målprosedyre
Løpere i ordinære klasser blir sluset til høyre innløp. Ved målgang stemples det i en av enhetene på mållinjen. Deretter går løperne videre til brikkeavlesning for postkontroll.

Løpere i elite blir sluset til venstre innløp. Tiden registreres med fotocelle på målstreken. Deretter går løpere videre til brikkeavlesning for postkontroll.

Rød sone
Etter målplassering kontrolleres brikken. Hvis kvitteringen ikke kan godkjennes blir løperen henvist til Rød sone. Der blir det opplyst om grunnen til feilen og om det går an å rette på dette.

Det kan være flere grunner til at det blir feil
• Man har vært på feil post eller tatt postene i feil rekkefølge
• Brikkenummeret er feil (kan rettes opp)
• Brikken er ikke skikkelig nullstilt (for eksempel glemt å legge brikken i startenheten rett før start)
• Brikken er død 

Tøy fra start
Tøy fra start bringes tilbake til arenaen til et telt like i nærheten av løpskontoret.

Maksimaltid
Mål for ordinært startende stenges kl. 16:00. Postene bli tatt inn eller flyttet etter at World Cup er avsluttet.

Direktepåmelding
Løpere som vil løpe Direkteløyper henvender seg til løpskontoret for påmelding. De får et startnummer med Totens Sparebank logo der det skrives på løype, navn, klubb og brikkenummer. Dette er kvitteringen du trenger på start der du blir tildelt en start tid.  Kartet blir utdelt på start.

Leiebrikker
Eventuelle leiebrikker ligger i lagsposen. Dersom man leier brikker for flere dager skal samme brikke brukes alle dager. Leiebrikken leveres tilbake til oppsamler etter målgang siste dag den er i bruk, eller til løpskontoret.

Resultater
Resultatlister henges opp fort-løpende på arena. Resultatlister og strekktider legges ut på nettet samme dag. Endelige resultatlister vil bli opphengt på arenaen dagen etter.

Det blir sendt ut live resultater på web.

Dusj

Det er varm dusj på samlingsplass bak hangaren. Vi har begrenset med varmtvann og setter stor pris en viss forsiktighet i vannforbruket.

Mobildekning
Det er god dekning men begrenset kapasitet, særlig når det gjelder internett tilgang. Vi oppfordrer derfor til å begrense bruken til det minimale.

Lagoppstilling for stafetten på søndag

Lagoppstilling med brikkenummer skal så langt som mulig registreres online (se under «påmelding» på nettsiden) innen lørdag kl 20:00.

Om dette ikke er mulig leveres det til løpskontoret på søndag innen kl. 09:00.

Løpskontoret
Løpskontoret står til tjeneste for alle slags spørsmål.

Vi ønsker dere en god opplevelse i skogen!