PM søndag 27. juni – Stafett og lagkonkurranse, flystripa

in

Program
08:30                Løpskontoret åpner
10:00 – 15:00    Barnefestivalen og småtroll
10:00 - 12:30    Pre-O for klassene Elite, A, B og N
11:00 - 13:00    N-Åpen og Direkteløyper
10:00 - 15:00    Stafetter alle klasser
12:00                Lagkonkurransen H/D-12

Lagkonkurransen og Pre-O har egne PM

Start
Stafett: Start og veksling: sør for broene.

Direkteklasser starter i sørenden av flyplassen

Lagoppstilling for stafetten
Lagoppstilling med brikkenummer skal så langt som mulig registreres online (se under «påmelding» på nettseiden) innen lørdag kl 20:00.

Om dette ikke er mulig leveres det til løpskontoret på lørdag innen kl. 17:00 eller søndag innen kl 9:00. Det samme gjelder endringer. Endringer søndag skal levers skriftlig på skjema som ligger i lagsposen for søndag.

Startnummer (Eidsiva-logo)
Startnummer skal bæres av alle løpere i alle klasser. Startnummer ligger i lagsposen og er merket med etappenummer. Siste etappe nummer har sorte tall på rød bunn.

Tidtaking stafett
Det brukes Emit brikke til tidtaking og post kontroll. Sjekk brikkenummer mot startlisten for hver etappe. Det er svært viktig at riktig brikke brukes for hver enkelt etappe.

Tidtaking direkteløyper
Det brukes Emit brikke til tidtaking og post kontroll.

Backup lapper og postbeskrivelser

Det er selvbetjening av back-up lapper ved start og vekslingsfelt.

Postbeskrivelser er trykket på kartet.

Start og løyper stafett

                  1. etp         2. etp    3. etp             4. etp
           Start        Km Nivå         Km Nivå    Km Nivå      Km Nivå
H-åpen         11.50       6,9  A         6,9  A    4,8 A             8,0 A
D-åpen         11.15       4,7  A         4,7  A    4,4 A             6,8 A
H 13-16    11:30       4,4  A         3,8  C    4,4 A          
D 13-16    11:40       3,9  A         3,8  C    3,9 A          
D125         10:10       4,5  A         4,5  A    4,5 A          
H135         10:00       5,4  A         5,4  A    5,4 A          
Åpen 150  10:30       4,1  A         4,1  A    4,1 A          
Åpen 180  10:45       3,0  A         3,0  A    3,0 A          

H/D Åpen og H/D 13-16 passerer arenaen under og over broene på alle etapper.

De øvrige klassene har ikke passering. Løpelengder vil bli litt justert.

Start i alle stafettklasser er sør for broene. Løpere slippes inn til startområdet tidligst ca 10 min før start.

Husk å nulle brikken senest når du går inn i start- eller vekslingsfeltet.

For hver startgruppe legges kartene på bakken i nummerert rekkefølge. Kartene tas opp i det startskuddet går. Det er merket til startpost.

GPS tracking
Følgende lag skal ha GPS Tracking på siste etappe:

D-Åpen
Bækkelaget 1, Bækkelaget 2,
Fredrikstad 1, Freidig 1, Frol 1,
Halden 1, Halden 2, Kongsberg 1,
Konnerud 1, Kristiansand 1,
Lillomarka 1, NTNUI 1, NTNUI 2,
Nydalen 1, Nydalen 2, Tyrving 1
og Ås-Umb 1

H-Åpen
Bækkelaget 1, Bækkelaget 2,
Fredrikstad 1, Frol 1, Freidig 1,
Halden 1, Halden 2, Kongsberg 1,
Kristiansand 1, Kristiansand 2,
Lillomarka 1, NTNUI 1, NTNUI 2,
Nydalen 1, Nydalen 2,  Raumar1,
Tyrving 1, Tyrving 2, Wing 1 og
Ås UMB 1

GPS-vester deles ut fra og med ca 20 min før veksling.

Veksling
Løpere til passering løper oppløpet mot speakertårnet, og holder venstre felt i oppløpet. Ved speaker tårnet stemples det for etappetid, kartet leveres og løperne svinger 180 grader til venstre og løper mot broen. Kartopphenget står halvvegs ned mot broen. H og D Åpen holder til venstre og de øvrige til høyre. Løperne fortsetter over broen til vekslingsfeltet.

Etter veksling går løperne tilbake til speakertårnet etter snitsling langs utløpet, for brikkekontroll under speakertårnet. Løperne må gå direkte tilbake til brikkekontrollen etter veksling.
 
Mål
Løpere til mål på siste etappe holder midtre felt. Lagkonkurransen holder høyre felt.

Ved målgang er det måldommer for å avgjøre spurtoppgjør. Stemplig i mål foretas noen meter etter mållinjen. Deretter går løperne videre til brikkeavlesning for postkontroll.

Rød sone
Etter målplassering kontrolleres brikken. Hvis kvitteringen ikke kan godkjennes blir løperen henvist til Rød sone. Der blir det opplyst om grunnen til feilen og om det går an å rette på dette.

Det kan være flere grunner til at det blir feil
• Man har vært på feil post eller tatt postene i feil rekkefølge
• Brikkenummeret er feil 
• Brikken er ikke skikkelig nullstilt (for eksempel glemt å nulle ut brikke før start eller veksling)
• Brikken er død 

Direkteløyper
Løpere som vil løpe Direkteløyper henvender seg til løpskontoret for påmelding. De får et startnummer der det skrives på klasse, navn, klubb og brikkenummer. Dette er kvitteringen du trenger på start der du blir tildelt en start tid.  Kartet blir utdelt på start.

Det er en forenklet startprosedyre etter køprinsippet. Husk å legge brikken i startenheten før du løper. For målgang bruker Direkteløpere samme oppløp som stafetten og holder midtre felt. De stempler også på samme målenheter som stafetten

Kart
Flyplassen
Nytt av 2010. Ekv. 5 m.
Målestokk: 1:10.000, unntatt Åpen-180 som har 1:7.500.

Terreng
Orienteringsmessig krevende, variert skog med små høydeforskjeller. Noen store myrpartier og områder med steinete bunn. Gamle hogstflater har varierende løpbarhet

Poster
Postene ligger tett, så sjekk postkoden. Det er drikkepost for klasser som skal passere arenaen rette etter passeringen.

Kartinnsamling
Alle kart samles inn etter målgang. Kartene blir frigitt etter at klassen er ferdig. For H-Åpen blir de frigitt etter fellesstarten. Kartene skal ikke vises til løpere som ikke har startet.

Maksimaltid
Mål stenges kl.17:00. Etter dette vil postene bli tatt inn.

Leiebrikker
Eventuelle leiebrikker ligger i lagsposen. Dersom man leier brikker for flere dager skal samme brikke brukes alle dager. Leiebrikken leveres tilbake til oppsamler etter målgang siste dag den er i bruk, eller til løpskontoret. For brikker som leies direkte under løpet betales et depositum som refunderes minus leie, ved retur av brikken. Henvendelse løpskontoret.

Resultater
Resultatlister henges opp fort-løpende på arena. Resultatlister og strekktider legges ut på nettet samme dag.

Det sendes ut live resultater på web.

Dusj
Det er varm dusj på samlingsplass bak hangaren. Vi har begrenset med varmtvann og setter stor pris en viss forsiktighet med vannforbruket.

Mobildekning
Det er god dekning men begrenset kapasitet, særlig når det gjelder internett tilgang. Vi oppfordrer derfor til å begrense bruken til det minimale.

Vi ønsker dere en spennende kamp i skogen!