Stafettklasser

Det har kommet noen få spørsmål rundt stafettklassene og noen tilbakemeldinger som tyder på at det er noe vanskelig å forstå klasseinndelingen. Derfor håper vi at denne redegjørelsen vil gjøre det hele enklere.
Stafettklassene er D 13-16, H 13-16, D åpen, H åpen, D 125, H135, Åpen 150 og Åpen 180.

For D/H 13-16 er andre etappe ugaflet.

For alle klasser med tall bak kjønns-bokstaven er dette minimum samlet alder på laget.

Klassene Åpen 150 og Åpen 180 er klasser for lag bestående av løpere av begge kjønn. Det er på dette punkt det har vært noen spørsmål og kommentarer. Kjønns-bokstaven finnes ikke, men vi bruker benevnelsen Åpen i stedet. Det vil altså si at her skal det være minimum en løper av hvert kjønn!

Sammensatte lag som deltar i stafetten skal meldes på som mixede lag- altså med begge/alle klubbers navn. Slike lag kan delta i ordinær klasse, men blir ikke premiert. Mixede lag som ikke er meldt på i henhold til reglementet vil bli diskvalifisert. Nasjonslag kan ikke delta i D/H-Åpen.