Terrengbeskrivelse

in

Fredag: «Fabrikken»
Nærområde i Raufoss sentrum. Et spennende og utfordrende sprintterreng i industriområdet og sentrum. Litt skog, nytt og gammelt fabrikkområde, bebyggelse og park. Krevende både o-teknisk og løpsmessig.

Lørdag og søndag: «Flyplassen»
Blandingsskog. Fine åpne områder med vesentlig furuskog, men også tettere partier med gran- og løvskog. En del store myrer, små høydeforskjeller.
Løpbarheten varierer. De fleste løypene har stort sett god framkommelighet. Eliteklassene får i tillegg mer steinete og krevende terreng.