Webkart for O-festivalen

Arrangørene av O-festivalen 2010 har i samarbeid med faggruppe geomatikk ved Høgskolen i Gjøvik utviklet webkart med flere gode funksjoner for O-festivalen 2010.

Webkartene bygger på Statens kartverks gratis visningstjenester. Bakgrunnskartene er de mest detaljerte Statlige og kommunale kartdata som er tilgjengelig.

Løsningen gir mulighet for å skru av og på aktuell informasjon i kartet som samlingsplasser, kartomriss og treningssteder (bruk + symbolet øverst til høyre i kartet). Det er også utarbeidet en adresse og koordinatliste for GPS-brukere (velg "Adresser og koordinater for GPS-brukere" under kartet). Dermed bør alle som skal oppsøke O-festivalen 2010 ha mulighet til å finne fram.

Webkart O-festivalen 2010