Barnefestival blir morO-festival

Også i 2011 blir det barnefestival under Norsk O-Festival. Opplegget vil passe for barn i alderen 5-13 år og vil i år ha undertittelen mor-O-festivalen.  

MorO-festivalen vil for det meste inneholde aktiviteter med kobling til terreng og orientering, men de fleste tilbudene vil være spennende selv for barn uten særlig kartkunnskap. Over 10 øvelser vil være åpne lørdag og søndag.

MorO-festivalen vil ha åpent fredag, lørdag og søndag, med premier til alle.

Les mer i venstremenyen under punktet barnefestivalen.

Velkommen til mor-o-festivalen!