Foreløpig tidsplan

Foreløpig tidsplan for arrangementet er nå lagt ut i venstremenyen.