Terrengsperring

in

Området under er sperret for deltagere i Norsk O-Festival 2011. Området dekkes hovedsakelig av kartene "Tomåsan" og "Gaupefjell". I henhold til NOFs retningslinjer for terrengsperring så er ferdsel på hovedveier og i preparerte skiløyper tillatt- uten kart!

For deltagere og ledere o.l til World Cup er terrenget totalsperret.

Gamle utgaver av kartene "Tomåsan" (2006) og "Gaupefjell" (2004) kan bestilles fra Nesodden IF v/Tormod Strand på E-post: tormod.strand@online.no