Løyper fredag

in

Følgende klasser tilbys fredag på O-Festivalen. Løypelengder og vinnertider er foreløpige og vil bli oppdatert i løpet av vinteren 2012.

Klasse Lengde Start/Målestokk
     
D10  1,5km 15
D11-12  2,0km 15
D11-12N  1,5km 15
D13  2,0km 15
D13-16C  1,5km 15
D13-16N  1,5km 15
D14  2,5km 15
D15  2,5km 15
D16  2,5km 15
D17-18E  2,5km 15
D17-20  3,0km 25
D17B  3,0km 25
D17C  2,5km 20
D17N  2,0km 20
D19-20E  2,5km 15
D21  3,5km 25
D21E  2,5km 15
D35  3,0km 25
D40  3,0km 25
D45  3,0km 25
D50  2,5km 25
D55  2,5km 25
D60  2,5km 25
D65  2,0km 25
D70  2,0km 25
D75  2,0km 25
D80  2,0km 25
Direkte A  4,0km 25
Direkte C  2,0km 20
H10  1,5km 15
H11-12  2,0km 15
H11-12N  1,5km 15
H13  2,0km 15
H13-16C  1,5km 15
H13-16N  1,5km 15
H14  2,5km 15
H15  2,5km 15
H16  3,0km 15
H17-18E  3,0km 15
H17-20  3.5km 25
H17B  3,5km 25
H17C  2,5km 20
H17N  2,0km 20
H19-20E  3,0km 15
H21  4,5km 25
H21E  3,0km 15
H35  4,0km 25
H40  3,5km 25
H45  3,5km 25
H50  3,5km 25
H55  3,0km 25
H60  3,0km 25
H65  3,0km 25
H70  2,5km 25
H75  2,5km 25
H80  2,0km 25
H85  2,0km 25
N-Åpen  1,5km