PM publisert for alle dager

PM og arenakart for O-festivalen 2012 er nå publisert i venstremenyen.