Kontaktinfo

in

HOVEDFUNKSJONÆRER:
Festivalledelse:Trude P. Sundtjønn, Svein Øderud og Jack Bjørnsen
Løpsleder: Svein Øderud
Løypekoordinator:Eirik M Svensen
Løypeleggere:Jostein Andersen/Elisabeth Ingvaldsen (fredag)
Jon Bjørgum/Jarle Ausland (lørdag)
Holger Hott/Bjørge T. Laugen (søndag)
Teknisk delegert:Jan Arild Johnsen (NOF)
Tidtaking:Dagfinn Øksenholt
Email:kok@kok.no
Postkasse: Kristiansand OK, Postboks 25, 4661 Kristiansand
Web:www.O-festivalen.com / www.kok.no