Terrengsperring

in

Under kan dere finne ett mer detaljert kart over hvilket området som er sperret for trening/konkurranser. 

 

 

Retningslinjer for terrengsperring er gitt av forbundsstyret

Deltakere i eliteklasser:

Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra søknadstidspunkt.

Det er tillatt å ferdes på veier hele året og hovedskiløyper i vintersesongen, UTEN kart i sperretiden.

Utover overstående gjelder følgende:

- Løpere som har trent jevnlig med kart i terrenget nærmere arrangementsdato enn de 2 årene før arrangements år, får IKKE delta.

- Løpere som har vært løypeleggere på terminfesta løp eller involvert i revisjon, synfaring eller rentegning av kartet de siste 5 årene før arrangementsdato, får IKKE delta.

 

Spesifisering O-Festival 2013

Det er tillatt å besøke Dyreparken som turist, men da uten bruk av kart