Treningsopplegg foran O-festivalen

For alle som vil forberede seg til Norsk O-Festival 2009 så er det nå tilbud om tre treningsopplegg i relevant terreng.

Det er laget relevante treningsopplegg fra Årnes i Sørkedalen, på Sollihøgda og på Vardåsen i Asker. Klikk på stedsnavnene over eller se kart under for nøyaktig plassering av treningene.

Ferdig påtrykte kart kan hentes på Bogstad Camping, eller ved henvendelse til Eystein Weltzien, eystein@oslonett.no, tlf 930 38 437. Klubbene faktureres i etterkant. Treningsoppleggene passer fint som oppvarming til World Cup og O-festivalen.

Postene blir hengende i terrenget til 1. august og egner seg også fint for alle som måtte ønske seg en ekstra treningstur i Bærum i løpet av sommeren!