Betaling

Betaling:
Faktura sendes norske klubber i etterkant av arrangementet. Utenlandske klubber betaler ved påmelding til Norsk O-Festival 2004, postboks 73, N-3301 Hokksund. Påmeldingen for utenlandske klubber er gyldig når betaling er registrert mottatt.

  • Bankkonto: 2220 20 50356
    IBAN NO 18 2220 2050 356
    BIC-adresse UBNONOKK
Klasser Påmelding innen 1. juni Tillegg etteranmeldinger og endringer
 
Individuelt
N-åpen og D/H-10 NOK 55 NOK 0
D/H 11-12 NOK 75 NOK 0
D/H 13-16 NOK 75 NOK 25
D/H 17- NOK 145 NOK 70
Pre-O NOK 145 NOK 70
 
Direkte påmelding
T.o.m. 16 år NOK 75  
F.o.m. 17 år NOK 100  
 
Stafett
D/H 11-12 parløp NOK 150 NOK 0
D/H 13-16 NOK 225 NOK 75
H 17- NOK 800 NOK 300
H 160 / D 17- NOK 550 NOK 200
H 165 / D 120 NOK 425 NOK 150
 

Øvrige avgifter

Parkeringsavgift er inkludert i startkontingent for løpere f.o.m. 17 år
Barnefestival lørdag og søndag NOK 80 for begge dager (småtroll inkludert)
Brikkeleie NOK 25 pr. dag
Småtroll NOK 20 pr. dag
Tapt EKT-brikke NOK 500


  Norsk O-Festival 2004 er sponset av: