Kart og terreng

Eikerbygdene er kjent for fint og utfordrende o-terreng. O-festivalen 2004 kan tilby deg løpsdager med åpen furuskog, men også tettere partier med gran- og løvskog. Enkelte partier er svært detaljrike og o-teknisk krevende. Kuperingen er moderat og løpbarheten i området er generelt sett god.

Ønsker du å kjøpe andre kart fra området, kontakt Kirsti Aas Olsen:

E-post: info2004@o-festivalen.com.

 

Kart

Fredag: Slottåsen, 1:10 000, ekv 5 m, utgitt 2004
Lørdag: Myrespiten - Myremoen, 1:10 000, ekv 5 m, utgitt 2004
Søndag: Myrespiten - Myremoen, 1:10 000, ekv 5 m, utgitt 2004
Kløveråsen - Slottåsen, 1:15 000, ekv 5 m, utgitt 2004
Hønerudåsen, 1:10 000, ekv 5 m, utgitt 2004

Avstand til start:

Fredag: 500 m for alle løyper
Lørdag: Start på løpsarena
Søndag: Start 1: 1,3 km for løyper 3,5 km og kortere, samt direkteløyper.
Start 2: 2,7 km for løyper 4,0 km og lengre.


Utsnitt av et av løpskartene





  Norsk O-Festival 2004 er sponset av: