Hovedside
Innbydelse
Påmelding
PM
Startlister
Resultater
Løyper / veivalg
Bilder
Konkurransene
NM Sprint
Klasser / løyper
Kart / terreng
Oppmøte
Overnatting
Barnas O-festival
Pre-O
Presse/media
Kontaktinfo

» O-festivalen » Kart og terreng

Kart og terreng

Konkurranseområdet er blant Norges mest brukte turterreng. Det varierer fra detaljrikt, småkupert og lettløpt terreng i østlige områder, via åpne åsrygger til utfordrende skråli i vest. Terrenget er gjennomskåret av større og mindre stier – svært stifylt nærmest samlingsplass. Alle kart er nyrevidert i 2005.

Klikk her for å se bilder fra løpsterrenget.

Løpsarenaen for alle dager er lagt til Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann.

Kart

Dag Klasser Kartnavn Målestokk Ekv Utgitt
Fredag
24. juni
NM Sprint-kvalifisering Sprintkart 1:5.000 2.5m Utgitt 2005
NM-sprint-finale Sprintkart 1:5.000 2.5m Utgitt 2005
Øvrige klasser Sognsvann Øst 1:7.500 5m Revidert 2005
Lørdag
25. juni
H17, D17, H160 Idrettshøgskolen 1:10.000 5m Revidert 2005
Øvrige klasser Sognsvann Øst 1:7.500 5m Revidert 2005
Søndag
26. juni
Eliteklasser Blanksjø 1:15.000 5m Utgitt 2005
Øvrige klasser Sognsvann Vest 1:10.000 5m Utgitt 2005

Avstander til start:

Fredag
For NM-sprint oppgis dette i eget PM på internett nær konkurransen.
Øvrige klasser 2.000 meter langs vei og stor sti.

Lørdag
Start på samlingsplass for alle klasser.

Søndag
E-klasser: 2.500 meter langs vei og stor sti.
Øvrige klasser 2.000 meter langs vei og stor sti.

Merk avstandene. Beregn tilstrekkelig tid til start!

Kartutsnitt:

Sperret terreng:

Det rødskraverte terrengområdet i oversiktskartet under er sperret for eliteløpere alle dager. Se nærmere beskrivelse av sperreprinsippet på NM-sidene

 

S P O N S O R E R
   

Trykk her for norsk versjon Click here for english version